Posted By
Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia w biznesie budowlanej podnoszą naszą atrakcyjność na rynku pracy, dlatego warto pomyśleć o zapisaniu się na egzamin. Musimy jednak pamiętać o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa, składa się z dwóch części, a mianowicie z części pisemnej, czyli testu, jak również z części ustnej, która zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną. Przy tym, do takiego egzaminu mogą podejść tylko osoby, które spełniają wymagania ustalone w przepisach prawa budowlanego, które dotyczą zarówno tytułu zawodowego kierunkowego, jak również należycie długiego stażu w zakresie prac budowlanych czy również projektowania.

Kwalifikacje i uprawnienia w biznesie budowlanej – co należy wiedzieć?
Branża budowlana cieszy się dużą popularnością, dlatego wiele ludzi myśli o rozszerzeniu swoich kwalifikacji a także kompetencji. Ze stuprocentową pewnością dobrym krokiem będzie uzyskanie uprawnień budowlanych, warto dodać jednak o tym, że by zdać taki egzamin powinno się być głównie dobrze przygotowanym. Stąd też warto korzystać z usług firm, które w głównej mierze posiadają listę pytań, które mogą pojawić się podczas egzaminu na uprawnienia budowlane. Z całkowitą czyli stu procentową pewnością zapoznanie się z takimi pytaniami zwiększa nasze szanse na pozytywne zdanie obu części egzaminu, doa zatem zarówno części pisemnej, jak także ustnej. Należy także dodać, że uprawnienia to zwyczajnie certyfikat, który wydawany jest w postaci wyborów administracyjnej komisji kwalifikacyjnej, który uprawnia nas do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w obrębie kierowania robotami budowlanymi lub też projektowania, w współzależności od wybranej dziedzinie uprawnień. Uprawnienia to dwa główne rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania a także do kierowania robotami budowlanymi. W obrębie tych dwóch kluczowych dziedzinie wyróżnia się również szereg specjalności, a zatem przykładowo specjalności inżynieryjną, która dzieli się na specjalność mostową, wyburzeniową, hydrotechniczną, kolejową, drogową. Jest to także specjalność instalacyjna, która tyczy się urządzeń, instalacji oraz sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych, jak też sanitarnych, wodociągowych, wentylacyjnych czy gazowych.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.