Posted By
Przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Powinniśmy uprzytamnić sobie, że Ministerstwo Finansów wprowadziło w 2019 roku nowe przepisy dotyczące cen transferowych, których kluczowym zadaniem było uszczelnianie systemu podatkowego jak także sprawniejsze działanie kontroli podatkowej. Warto zdawać sobie sprawę natomiast o tym, że na rynku działają profesjonalne firmy, które dzięki wieloletniej praktyce oferują swoim klientom kompleksowe usługi w tym zakresie. Powinno się tutaj wyraźnie podkreślić, że są to usługi tj. dokumentacja cen transferowych, która tyczy się zarówno dokumentacji lokalnej jak także grupowej, która jest w pełni fachowo sporządzona dzięki czemu może być przedłożona władzom podatkowym.

Warto mieć na uwadze o tym, że warunkiem koniecznym jest przygotowanie dokumentacji zgodnej z panującymi przepisami. Stąd też coraz więcej klientów korzysta z usług specjalistycznych firm, które zajmują się kompletowaniem dokumentacji niezbędnej przez organy testom czy też władze podatkowe.
Co warto wiedzieć na tematy cen transferowych?
Na początku powinno się zaznaczyć, że ceny transferowe to jeden z najistotniejszych elementów związanych z regulacją podatkową zarówno na polskich rynkach jak także rynkach międzynarodowych. Warto mieć na uwadze o tym, że takie ceny dotyczą tylko rozliczeń, które ustalane są na poziomie transakcji pomiędzy odpowiednimi podmiotami powiązanymi. Natomiast stosowanie takich cen transferowych wiąże się też z obowiązkiem uzupełnienia obowiązków np sprawozdawczych. Jeśli chodzi o podmioty związane to mogą być to np związki rodzinne, ale również wspólnictwo w spółce. Pamiętajmy też o tym, że bez wątpienia transakcje odbywające się w gronie różnymi podmiotami są sprawdzane a także weryfikowane przez władze podatkowe. Jeżeli już zatem dotyczą nas ceny transferowe to tyczy się nas także obowiązek przygotowania fachowej dokumentacji a także obowiązek sprawozdawczy. Warto mieć na uwadze też o tym, że od 1 stycznia roku 2019 roku obowiązują nowe przepisy związane z cenami transferowymi, a więc wszystkie podmioty uczestniczące w takich transakcjach muszą zaimplementować się do nowych przepisów i nakładanych obowiązków. Stąd też w przypadku takich transakcji warto korzystać z fachowych firm, które oferują usługi tj. przygotowanie dokumentacji.

Sprawdź: dokumentacja cen transferowych.